Afwijkend bewustzijn ECI

In de Ambulance sector kom je veel non-trauma tegen. Dit zijn hele diverse ziektebeelden die zich niet altijd op dezelfde manier uiten en waar niet iedere zorgvrager op eenzelfde manier mee omgaat. Het is juist daarom belangrijk een zo breed mogelijke visie te houden op de zorgverlening en te voorkomen dat je je fixeert op een ziektebeeld zonder andere oorzaken te hebben uitgesloten.

Het belang van het afnemen van een goede anamnese a.d.h.v. open en gesloten vragen, alsmede het verhaal van familie en omstanders en de opvang volgens de ABCD methodiek moeten voorkomen dat je belangrijke zaken over het hoofd ziet en dragen zorg voor een methodische opvang waarbij zorgverlening centraal staat. Doormiddel van het uitsluiten en soms meenemen van je differentiaal diagnose(s) met je werkdiagnose wordt een juiste en zo volledig mogelijke zorg verleend die past bij de zorgvraag.

Op deze website staan de verschillende differentiaal diagnoses uitgewerkt die passen bij de patient met een afwijkend bewustzijn. Ook staat er vermeld welke protocollen gevolgd kunnen worden vanuit het LPA, welk aanvullend onderzoek er verricht kan worden met btrekking tot de opvang en anamnese en kunt u contact zoeken mocht u vragen hebben of een toelichting zoeken op een ervaring uit de praktijk.

Daarnaast is er een voorbeeld uitgewerkt aan de hand van de Casus beschreven in de beroeps opdracht van module 3. Uitgewerkt staan welke onderzoeken/ vragen er gesteld zouden kunnen worden aan dhr en zijn echtgenote uit de casus, toegelicht met argumenten.