Hypoglykemie

       

Hypoglykemie:

Een bloedglucosewaarde onder 3,5 millimol per liter (mmol/l) wordt beschouwd als een hypoglykemie.

Veel symptomen van hypoglykemie worden veroorzaakt door hormonen die het lichaam aanmaakt om de bloedglucosespiegel te laten stijgen, voornamelijk adrenaline en cortisol. Een snelle en krachtige hartslag, trillen, transpireren en een slap gevoel zijn tekenen dat het lichaam probeert de bloedglucosespiegel te verhogen. Soms kunnen de genoemde hormonen niet voorkomen dat de bloedglucosespiegel verder daalt. Uiteindelijk kan de bloedglucosespiegel dan zo laag worden dat de hersenen niet goed meer functioneren. Dan kan men verward en/of geïrriteerd reageren en zelfs bewusteloos raken.

Bron www.wikipedia.org/hypoglykemie.

Bij een aantal mensen met diabetes blijken minder hormonen in het bloed te komen wanneer de bloedglucose te laag wordt. Zij raken het bekende 'hypogevoel' dan kwijt. Naar de oorzaak hiervan is de afgelopen jaren veel onderzoek verricht. Men is er nog niet helemaal uit, wel is een aantal aanwijzingen gevonden. Zo blijkt bijvoorbeeld de duur van de diabetes van invloed te zijn: bij een aantal mensen wordt na 5 tot 10 jaar diabetes minder adrenaline afgegeven bij een hypo. Daarnaast blijken ook hypo's zelf invloed te hebben: wanneer men in de afgelopen 24 tot 72 uur een hypo heeft gehad, komen de hormonen bij een volgende hypo pas bij lagere bloedglucosewaarden in het bloed, en worden ook minder hormonen afgegeven. Dit komt waarschijnlijk doordat de hersenen aan lage bloedglucosewaarden 'wennen': ze geven pas bij lagere bloedglucosewaarden het signaal dat er hormonen moeten worden afgegeven. Zowel bij gezonde mensen als bij mensen met diabetes is gebleken dat één hypo er al voor kan zorgen dat bij de volgende hypo maar de helft van de normale hoeveelheid hormonen in het bloed komt.

Klachten en verschijnselen
Hypoglycemie gaat gepaard met klachten en verschijnselen die kunnen variëren van "een licht gevoel van onbehagen" tot ernstige klachten als gedragsstoornissen, trekkingen en zelfs bewusteloosheid.

De meeste mensen met diabetes kennen de verschijnselen van een hypo. Trillen, hongergevoel en transpireren komen het meest voor en leiden over het algemeen tot actie zoals het eten of drinken van suikerhoudende produkten wat snel een verbetering van de klachten geeft.

Toch kunnen de klachten en verschijnselen wisselen. Bijna iedereen met diabetes kent en herkent echter zijn of haar eigen klachtenpatroon passend bij een te lage bloedglucosespiegel. Ook familieleden en vrienden zijn vaak in staat, zeker bij kinderen, een hypo reeds in een vroeg stadium te herkennen onder andere door het optreden van geringe gedragsveranderingen of uiterlijke veranderingen.

Soms worden de klachten en verschijnselen van een te lage bloedglucosespiegel in het geheel niet opgemerkt. Men spreekt dan wel van een onvermogen om hypo's op te merken dan wel om deze aan te voelen komen. In het Engels wordt dit ook wel "hypoglycemia unawareness" genoemd. Dit is een buitengewoon vervelende en ook serieuze complicatie die zich met name kan voordoen in die groep personen die intensief wordt behandeld met insuline om de bloedglucoses zo scherp mogelijk te reguleren. Dit onvermogen om hypo's goed waar te nemen heeft absoluut niets te maken met een eventuele omzetting van dierlijke naar menselijke insuline, wat een wijd verbreid misverstand is. Het heeft te maken met een betere en scherpere instelling van de diabetes. Dit streven naar normale bloedglucoses brengt een toenemend risico van hypoglycemieën met zich mee. Het doormaken van frequente hypo's (zelfs van milde aard) lijkt de oorzaak te zijn dat mensen een volgende hypo minder goed of helemaal niet opmerken.

bron: www.diabetes.nl

De normaalwaarden zijn tussen de 3.5 en 18 mmol/ltr. Bovenstaande symptomen kunnen bij de anamnese worden nagevraagd.

Je kan dmv een glucose vingerprik vrij snel bepalen wat de glucose is in het bloed.