Ammoniakvergiftiging

 

AMMONIAK    

1. kenmerken
    kleurloos
    sterke doordringende geur
    wordt vloeibaar onder druk
    lichter dan lucht
    ontvlambaar en in mengsel met lucht ontplofbaar
    zeer goed wateroplosbaar

2. werking
    reageert STERK BASIS met vorming van NH4OH
    irriterend tot corrosief
    op ademhaling
        brandend gevoel
        hoest, dyspnee
        epitheliale loslating en luchtwegobstructie
        longoedeem
        vaak na latentietijd tot 24h
    op de ogen
        pijn, irriterend
        aantasting
            cornea
            conjunctiva
    op de huid
        pijn
        erytheem
        brandwonden
        vrieswonden als contact met vloeibaar product

3. therapie bij overvloedig contact met ammoniak:
    overvloedig spoelen met water
    symptoombehandeling
    observatie minstens 24h
    tracheostomie zo nodig

 

Ammoniakvergiftiging.

Een ammoniakvergiftiging ontstaat door het inademen of doorslikken van ammoniak. Ammoniak kan ingeademd worden in gasvorm, of ingeslikt worden wanneer het in water is opgelost.

Een ammoniakvergifting kan ontstaan door het inslikken of inademen van ammoniak, maar kan ook ontstaan vanuit het lichaam zelf.

Stikstof.

Wanneer stikstof in het lichaam achterblijft en niet wordt afgevoerd, hoopt dit zich op in het lichaam. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij bepaalde leveraandoeningen. Na het eten van voedsel dat rijk is aan eiwit, kan er een opeenhoping van ammoniak ontstaan. Als gevolg hiervan kan er een hersenvergiftiging ontstaan. in het ergste geval raakt de persoon in coma.

Als behandeling worden medicijnen voorgeschreven, en vooral een eiwitarm dieet. Dit komt omdat stikstof uit eiwitten normaal worden afgebroken, maar aangezien dit niet gebeurt, mag er niet veel eiwit worden gegeten.

Ammoniakvergiftiging.

Bij het inademen van het gasvormige ammoniak, ontstaat er veelal een ontsteking van de slijmvliezen van de luchtpijp en van de longen. Wanneer ammoniak wordt ingeslikt (ammoniak is dan opgelost in water), wordt het slijmvlies van de slokdarm en van de maag aangetast.

Ammonia is de ammoniak in gasvorm. Bij inademen is het sterk irriterend voor de slijmvliezen en voor de ogen. Het kan brandwonden veroorzaken. Ventileer daarom goed de ruimten wanneer je bezig bent met ammonia of ammoniak. Bij een vergiftiging, is het zaak om zo spoedig mogelijk een arts te raadplegen. Bij een zware ammoniavergiftiging kan de dood zelfs het gevolg zijn.

 

bron: http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/55833-ammoniakvergiftiging.html

Daar in het verhaal geen vermelding staat van irritatie aan luchtwegen en of slijmvliezen, lijkt het mij niet heel waarschijnlijk dat de klachten die dhr heeft van het ammoniak ongeval komen.