LPA 7.2 met verantwoording.

In het landelijk protocol ambulance zorg staan in overzichtelijke schemas de verschillende zorgpaden uuitgewerkt. Als een leidraad staan diverse ziektenbeelden uitgezet, welke de ambulance verpleegkundige stapgewijs kan volgen. Dit protocol is een richtlijn en dient ter ondersteuning van het zorgproces. Er mag vanaf geweken worden, mits goed beargumenteerd en genotuleerd en in het voordeel van de zorgverlening.

De verantwoording geeft toelichting op de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld en bepaald voor onder andere het uitvoeren van de voorbehouden handelingen.

Hiernaast bevindt zich een aantal protocollen die men kan volgen bij de patient met een afwijkend bewustzijn.

Maak jouw eigen website met JouwWeb