Differentiaal diagnoses "Afwijkend bewustzijn."

Een afwijkend bewustzijn kan meerdere oorzaken hebben.

Bij de opvang van een ABCD stabiele patient ligt de nadruk op het afnemen van een goede anamnese.

Dit kan bij de patient zelf, maar ook de omgeving en bijvoorbeeld de huisarts kunnen informatie verstrekken die van belang is bij het uitsluiten van je differentiaal diagnoses. Niet alleen door te luisteren naar het verhaal, maar ook door goede observatie van bijvoorbeeld de houding, manier van spreken, en de omgeving waar de patient zich bevind kunnen aanwijzingen bevatten om tot een juiste zorgdiagnose te komen om de patient de juiste zorg te kunnen bieden. Denk hierbij aan diabetici, een bekende bij de psychiatrie, drankgebruik, drugsgebruik, intoxicatie van medicatie...het aantreffen van lege flessen sterke drank, drugs aanwezig bij de patient, lege medicijnstrips...

Hiernaast staan de meest voorkomende differentiaal diagnoses uitgewerkt die oorzaak kunnen zijn van een afwijkend bewustzijn. Bij iedere diagnose vind je de symptomen en staat de bron vermeld. Ook staat bij iedere diagnose vermeld welke onderzoeken je kan uitvoeren en een aantal voorbeelden m.b.t de anamnese.