Sepsis

Sepsis:

Bloedvergiftiging is een ernstig, soms dodelijk verlopend ziektebeeld, dat wordt veroorzaakt door een infectie, meestal door bacteriën of hun producten (toxinen). Bloedvergiftiging is een ontstekingsreactie van het hele lichaam als reactie op een infectie. Bloedvergiftiging komt voor op alle leeftijden maar, zoals dat geldt voor vele ziekten, zijn heel jonge kinderen, heel oude mensen en patiënten met een verminderde afweer extra kwetsbaar. Een bekend voorbeeld van een vorm van bloedvergiftiging is de meningococcensepsis (bloedvergiftiging door de bacterie die ook hersenvliesontsteking (meningitis) veroorzaakt). Deze ziekte kan zo snel verlopen dat de patiënt op het moment van diagnose al niet meer te redden is.

Symptomen of ziekteverschijnselen

Bron http://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedvergiftiging

 Opvang volgens de ABCD, met het bepalen van de vitale parameters, een septisch beeld, samen met koorts maken dat de patient erg ziek is. evt. zurrstof op geleide van de saturatie, pijnstilling, volume therapie en het afnemen van de anamnese maken het tot een volledige zorgoverdracht naar het ziekenhuis. Denk aan de glucose die afwijkend kan zijn bij hoge koorts. En let op je hygiene, evt. beschermende maatregelen toepassen (handschoenen, schort, alcohol en mond/neusmasker).

Maak jouw eigen website met JouwWeb