SAB

http://www.neurologie-denhaag.nl/protocollen/subarachno%EFdalhe-bloeding.htm

SAB. - Subarachnoidale bloeding:

Een subarachnoïdale bloeding (vaak afgekort als SAB) is een bloeding rond of in de hersenen onder het spinnenwebvlies (arachnoidea). Meestal treden deze bloedingen op vanuit een aneurysma van een arterie die onder de hersenen loopt, vlakbij of deel uitmakend van de cirkel van Willis. De oorzaak is meestal een van tevoren al bestaande vaatafwijking, namelijk een klein plaatselijk aneurysma en soms een kluwen van bloedvaten, een arterioveneuze malformatie (AVM). Vroeger dacht men dat aneurysmata aangeboren waren, uit recent onderzoek blijkt echter dat deze zwakke plekken in de vaten in de loop van het leven ontstaan. Risicofactoren voor het ontstaan van deze aneurysmata zijn hoge bloeddruk, roken, polycysteuze nierziekten, meerdere familieleden met een subarachnoïdale bloeding en atherosclerose (vaatverkalking).

Symptomen

De patiënt ervaart meestal een zeer plotseling optredende, zeer hevige hoofdpijn, 'de ergste hoofdpijn ooit', vaak omschreven als 'een knapje in het hoofd of de nek'. Hij wordt onwel en kan suf worden en zelfs geheel het bewustzijn verliezen. De mate van bewustzijn kan worden bepaald aan de hand van de Glasgow Coma Scale. In een later stadium is vaak enige nekstijfheid. Onder bepaalde omstandigheden kan neurologische uitval optreden, zoals halfzijdige verlammingen en spraakstoornissen, wanneer de bloeding uit het aneurysma ook een bloeding in het hersenweefsel (parenchym) zelf geeft. In ernstige gevallen valt patiënt direct comateus neer en kan ter plaatse overlijden. Dat laatste komt in ongeveer 30% van de SAB's voor. De diagnose wordt gesteld aan de hand van neurologisch onderzoek, het maken van een CT-scan en eventueel onderzoek van de hersenvaten met contrast (angiografie).

Belangrijke vragen mbt de anamnese zijn het onstaan van hoofdpijn, iets voelen knappen in het hoofd, een donderslag van hoofdpijn...een trauma recent geleden waarbij het hoofd gestoten en/of het gebruik van bloedverdunners. De tijdstip van het ontstaan van de klachten, Het bepalen van het bewustzijn, glucose meting, de pupilreactie, het uitvoeren van neurologisch onderzoek in de secundary survey kunnen meer informatie verschaffen over de evt oorzaak en toedracht. Verdere analyse van deze klachten moeten worden uitgevoerd in een ziekenhuis/ op een SEH.

Maak jouw eigen website met JouwWeb