Casus met Anamnese...

 

 Waarom verwijzing naar een ZH?

De zorg die de ambulanceverpleging kan uitvoeren is relatief beperkt tot het uitvragen van de anamnese, lichamelijk onderzoek en het meten van de vitale functies. Voor verdere verdieping van diagnostiek is vervolging gewenst in het Ziekenhuis.

In deze casus adviseert de huisarts een opname in het ziekenhuis niet omdat de vitale parameters niet afwijkend zijn evenals de glucose, de AMPLE en het topteen onderzoek, maar omdat de echtgenote het niet vertrouwd, dhr nooit eerder ziek is geweest waarvoor de huisarts is bezocht, de klachten zijn ontstaan na een chemisch ongeval op dhr zijn werkplek.

Dit geeft een niet pluis gevoel waarvoor verdere diagnostiek geïndiceerd is.

In het ziekenhuis zou men, als recommendation passend bij deze casus een ethanol spiegel alsmede een arterieel bloedgas kunnen laten bepalen op CO2 output en zuurbase evenwicht. Er kan worden gekeken naar de perfusie cerebraal en oxygenatie.

Ook een CT hersenen ter uitsluiting danwel het aantonen van een (on)bloedig CVA, SAB of een klein infarct.

Bij de behandeling door de ambulance verpleegkundige zou de nadruk moeten liggen op de anamnese, het stellen van de juiste vragen en daarmee eerder genoemde differentiaal diagnoses onwaarschijnlijk te maken. Omdat deze situatie een geschrokken, ongeruste echtgenote laat zien, bij een blanco voorgeschiedenis, een verhaal van plotselinge verwardheid en een niet direct aan te tonen oorzaak, zou men moeten vervoeren naar een ziekenhuis in de omgeving die hersenletsel kan aantonen of uitsluiten en eventueel acute psychische zorgverlening kan bieden. Dit laatste kan ook in de thuissituatie door de huisarts worden vastgesteld en behandeld. Maar een SAB moet worden uitgesloten in een ziekenhuis, aldus de verdenking vanuit de meldkamer. Het gedrag van dhr is niet veranderd in de tijd dat je er bent en verdere anamnese maakt niet veel meer duidelijk…

Daar de huisarts na telefonisch overleg zelf adviseert om naar een ziekenhuis over te dragen, neem je geen enkel risico door dhr thuis te laten.

Het belang ligt bij een goede, volledige rapportage, een heldere overdracht en het juist noteren van alle gegevens.